Regulamin szkolnego konkursu na najciekawszą grę planszową w języku obcym dla uczniów PSP 20 im. Jana Dobrego w Opolu

Temat: „Wykonanie gry planszowej o dowolnej tematyce w języku obcym”

1. Celem konkursu jest:

– popularyzowanie nauki języków obcych poprzez zabawę,
– rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci,
-promowanie współpracy z rówieśnikami

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Prace będą oceniane w 5 kategoriach:

  1. Gra do nauki jęz. angielskiego- klasy IV-VII
  2. Gra do nauki jęz. niemieckiego- klasy IV-VII
  3. Gra do nauki jęz. angielskiego- klasy I-III
  4. Gra do nauki jęz. niemieckiego- klasy I-III
  5. Gra do nauki jęz. hiszpańskiego- klasy I-III
  6. Gra do nauki jęz. hiszpańskiego- klasy IV-VII

3. Prace powinny być wykonywane indywidualnie lub w parach; format A4 po złożeniu; technika jedna lub łączona: kredki, pastele, farby, wycinanki, kolaż, itp. Gra musi zawierać instrukcje (może być w jęz. polskim). Nie musi zawierać kostek ani pionków.

4. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie dwie prace i maksymalnie jedną w danej kategorii.

5. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi jęz. obcych do 30.09.2017.

6.Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na pudełku/opakowaniu): – tytuł gry i jej autorów, – imię i nazwisko i klasa, język gry.

7. Kryterium oceny będą: wartość edukacyjna pracy, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, popularność gry oceniana przez rówieśników.

8. Rozwiązanie konkursu i odczytanie zwycięzców nastąpi na najbliższym październikowym apelu dla klas IV-VII. Uczniom z  klas I-III nagrody wręczone zostaną w klasach do dnia 31.10.2010

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

10. Prace pozostają własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane jako materiały do nauki języków obcych.