Projekty edukacyjne realizowane w szkole

– Program profilaktyczny zapobiegający agresji i przemocy
Trening zastępowania agresji „ART”

– Projekt edukacyjny „Czytam, więc  jestem”

– Projekt edukacyjny „Edukacja regionalna „Śląsk opolski – moja mała ojczyzna”

– Projekt edukacyjny „Świetlica łączy pokolenia”

– Projekt europejski Socrates Comenius „Nasze własne miejsce”

– Szkolna Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza – „Klub pod Parasolem”

– Projekt edukacyjny „Przydrożne kapliczki – Ślady przeszłości –
uczniowie adoptują zabytki”

– Projekt edukacyjny  „Godziny z książką”

– Projekt edukacyjny „Czas wolny bez nudy”

– Program edukacyjny „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

– Projekt edukacyjny „Przygoda z książką”

– Program profilaktyczny z promocji zdrowia „Rosnę zdrowo” profilaktyka
wad postawy ciała z promocją rodzinnej aktywności fizycznej

– Program profilaktyczny „Bezpieczna szkoła”

– Projekt edukacyjny „W zdrowym ciele zdrowy duch”

– Projekt edukacyjny „Ortofrajda”

– Program profilaktyczny z promocji zdrowia psychicznego dla uczniów
„Przyjaciele Zippiego”

– Projekt edukacyjny „Jestem Polakiem i Europejczykiem”

– Program adaptacji dziecka 6 i 7 – letniego

– Program edukacyjny „Jem zdrowo i kolorowo”

– Program profilaktyczny z promocji zdrowia „Rosnę zdrowo” profilaktyka wad
postawy ciała z promocją rodzinnej aktywności fizycznej?

– Program profilaktyczny „Bezpieczna szkoła”