Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START”

Program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych – WSPARCIE MATERIALNE.

Informacja dla rodziców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu udzielenia wsparcia materialnego w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry Start”.

Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START”