Numer konta opłaty za obiady – 2010 203668 0000 5202 0469 0626 W tytule proszę podać: Imię i nazwisko dziecka, nr klasy, wybrane menu