Nauka pierwszej pomocy w klasach 1b i 1d

     Dnia 23.10.2018 r. klasy Ib i Id uczestniczyły w instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pani Karolina Malitowska wyjaśniła naszym uczniom, na czym polega praca ratownika medycznego i czym się zajmują poszczególne służby medyczne.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku i w innych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci miały okazję wysłuchać czym jest ułożenie ciała w tzw. „pozycji bocznej-bezpiecznej”, uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”.
Serdecznie dziękujemy pani Karolinie za ten instruktaż!