Nauczyciele uczący w Publicznej Szkolne Podstawowej nr 20

Dyrektor
mgr Dariusz Smagała

Wicedyrektor
mgr Anna Gudek

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Ciepałek-Piec

Pedagog szkolny
mgr Elżbieta Strzałkowska
mgr Agnieszka Ciepałek – Piec
mgr Aleksandra Namysło
mgr Anna Lechicka
mgr Judyta Derkacz

Pedagog specjalny
mgr Jolanta Zinko
mgr Agnieszka Ciepałek – Piec

Psycholog szkolny
mgr Magdalena Leśny

Logopeda
mgr Małgorzata Domagała
mgr Anna Krzyżanowska
mgr Katarzyna Siepak
mgr Anna Lechicka

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Aleksandra Bernacka
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Małgorzata Domagała
mgr Alicja Fikus
mgr Jolanta Lisiecka
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Joanna Patejuk
mgr Katarzyna Siepak
mgr Olga Wojtkiewicz

Religia
ks. Krzysztof Drzewiecki
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Maciej Frankiewicz

Język polski
mgr Małgorzata Górka
mgr Joanna Wróbel
mgr Bożena Hebda-Kozłowska
mgr Małgorzata Hapanowicz
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Dorota Cicholska – Sowada
mgr Danuta Katorosz

Matematyka
mgr Małgorzata Jackowska
mgr Aleksandra Ostrowska
mgr Weronika Skiera
mgr Stanisława Namysło
mgr Krystyna Szatanik
mgr Halina Blaik
mgr Halina Włodarczyk-Porzucek

Język angielski
mgr Agnieszka Kruk
mgr Joanna Koroblowska
mgr Joanna Patejuk
mgr Michał Rusak
mgr Magdalena Sobota – Weihsbach
mgr Edyta Traczewska
mgr Marzena Wrońska
mgr Maciej Tynior
mgr Anna Poluszyńska
mgr Marcela Lacy

Język mniejszości narodowej
– niemiecki
mgr Anna Krzyżanowska
mgr Kornelia Scholz
mgr Joanna Palkiewicz
mgr Aleksandra Podgórska
mgr Joanna Ardelli

Język hiszpański
mgr Justyna Adamczyk

Historia
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Aleksandra Sabat – Maj
mgr Agnieszka Buska
mgr Janusz Baryłowicz

Wiedza o społeczeństwie
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Biologia/Przyroda
mgr Bożena Nawrocka – Sapich
mgr Katarzyna Mróz
mgr Agnieszka Buska
mgr Aneta Okulus

Fizyka
mgr Bartosz Wiertelak

Geografia
mgr Aneta Okulus

Chemia
mgr Bożena Nawrocka – Sapich

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Mróz

Muzyka
mgr Aleksandra Bernacka

Plastyka
mgr Marta Suchecka

Technika
mgr Bartosz Wiertelak

Edukacja informatyczna / Informatyka
mgr Ewa Kucharska
mgr Michał Rusak
mgr Joanna Patejuk
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Małgorzata Domagała
mgr Katarzyna Siepak
mgr Jolanta Lisiecka
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Alicja Fikus
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Edyta Traczewska

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Gudek
mgr Cyprian Jasiński
mgr Karolina Malitowska
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Krystian Lewicki
mgr Maciej Tynior
mgr Paweł Jendryca
mgr Sawa Jasińska
mgr Rafał Kowalczyk
mgr Agata Olejniczak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Pielak

Doradztwo zawodowe
mgr Joanna Palkiewicz

Biblioteka
mgr Maria Maciąg
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Świetlica
kierownik: mgr Ewelina Brudkiewicz
mgr Anna Gudek
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Alicja Fikus
mgr Stanisława Karpińska – Pipała
mgr Alicja Kopij – Jakubowska
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Małgorzata Domagała
mgr Katarzyna Siepak
mgr Dariusz Smagała
mgr Danuta Walasik
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Aleksandra Namysło
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Genowefa Kochman
mgr Agata Olejniczak

Wspomaganie
mgr Jolanta Zinko
mgr Agnieszka Stańczuk
mgr Anna Lechicka

Rewalidacja
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Elżbieta Strzałkowska