Nauczyciele uczący w Publicznej Szkolne Podstawowej nr 20

Dyrektor
mgr Bożena Hebda – Kozłowska

Wicedyrektor
mgr Anna Gudek

Wicedyrektor
mgr Dariusz Smagała

Pedagog szkolny
mgr Elżbieta Strzałkowska
mgr Agnieszka Ciepałek – Piec

Pedagog specjalny
mgr Jolanta Zinko
mgr Anna Dobrowolska – Wróbel
mgr Agnieszka Ciepałek – Piec

Psycholog szkolny
mgr Magdalena Leśny

Logopeda
mgr Małgorzata Domagała
mgr Anna Krzyżanowska
mgr Katarzyna Siepak

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Aleksandra Bernacka
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Małgorzata Domagała
mgr Alicja Fikus
mgr Agnieszka Kruk
mgr Jolanta Lisiecka
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Joanna Patejuk
mgr Katarzyna Siepak
mgr Magdalena Sobota – Weihsbach
mgr Edyta Traczewska
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Magda Palmer

Religia
ks. Krzysztof Drzewiecki
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Patrycja Szurmińska

Język polski
mgr Małgorzata Górka
mgr Małgorzata Hapanowicz
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Dorota Cicholska – Sowada
mgr Danuta Katorosz

Matematyka
mgr Małgorzata Jackowska
mgr Aleksandra Ostrowska
mgr Weronika Skiera
mgr Stanisława Namysło
mgr Krystyna Szatanik

Język angielski
mgr Agnieszka Kruk
mgr Joanna Patejuk
mgr Michał Rusak
mgr Magdalena Sobota – Weihsbach
mgr Edyta Traczewska
mgr Marzena Wrońska
mgr Maciej Tynior

Język mniejszości narodowej
– niemiecki
mgr Anna Krzyżanowska
mgr Kornelia Scholz
mgr Joanna Palkiewicz
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Joanna Ardelli

Język hiszpański
mgr Magdalena Palmer

Historia / Historia i społeczeństwo
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Aleksandra Sabat – Maj
mgr Agnieszka Buska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Biologia
mgr Bożena Nawrocka – Sapich
mgr Katarzyna Mróz

Fizyka
mgr Bartosz Wiertelak

Geografia
mgr Aneta Okulus

Chemia
mgr Bożena Nawrocka – Sapich

Przyroda
mgr Agnieszka Buska
mgr Aneta Okulus

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Mróz

Muzyka
mgr Aleksandra Bernacka

Plastyka
mgr Marta Suchecka
mgr Aleksandra Bernackal

Zajęcia techniczne / Technika
mgr Marta Suchecka

Zajęcia komputerowe / Edukacja informatyczna / Informatyka
mgr Dariusz Smagała
mgr Ewa Kucharska
mgr Michał Rusak
mgr Joanna Patejuk
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Małgorzata Domagała
mgr Katarzyna Siepak
mgr Jolanta Lisiecka
mgr Olga Wojtkiewicz

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Gudek
mgr Cyprian Jasiński
mgr Karolina Malitowska
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Krystian Lewicki
mgr Maciej Tynior
mgr Paweł Jendryca

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Pielak

Doradztwo zawodowe
mgr Joanna Palkiewicz

Biblioteka
mgr Maria Maciąg
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Świetlica
kierownik: mgr Ewelina Brudkiewicz
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Alicja Fikus
mgr Bożena Hebda – Kozłowska
mgr Stanisława Karpińska – Pipała
mgr Alicja Kopij – Jakubowska
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Joanna Patejuk
mgr Dariusz Smagała
mgr Iwona Śrutwa
mgr Danuta Walasik
mgr Maria Maciąg
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Aleksandra Namysło