Nauczyciele uczący w Publicznej Szkolne Podstawowej nr 20

Dyrektor
mgr Dariusz Smagała

Wicedyrektor
mgr Anna Gudek

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Ciepałek-Piec

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Ciepałek – Piec
mgr Judyta Derkacz

Psycholog szkolny
mgr Magdalena Leśny
mgr Aleksandra Namysło

Logopeda
mgr Anna Lechicka

Rewalidacja
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Elżbieta Strzałkowska
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Elżbieta Dąbrowska

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Alicja Fikus
mgr Jolanta Lisiecka
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Joanna Patejuk
mgr Katarzyna Siepak
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Edyta Traczewska
mgr Aleksandra Kozłowska

Wspomaganie
mgr Jolanta Zinko
mgr Agnieszka Stańczuk

Religia
ks. Łukasz Waligóra
mgr Agnieszka Ślązak
mgr Maciej Frankiewicz
mgr Dominika Wilhelm

Język polski
mgr Małgorzata Górka
mgr Joanna Wróbel
mgr Bożena Hebda-Kozłowska
mgr Małgorzata Hapanowicz
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Dorota Cicholska – Sowada
mgr Danuta Katorosz

Matematyka
mgr Małgorzata Jackowska
mgr Weronika Skiera
mgr Halina Włodarczyk-Porzucek
mgr Aleksandra Ostrowska
mgr Rafał Anczyk

Język angielski
mgr Agnieszka Kruk
mgr Joanna Koroblowska
mgr Joanna Patejuk
mgr Michał Rusak
mgr Edyta Traczewska
mgr Maciej Tynior
mgr Magdalena Tynior
mgr Katarzyna Chyra

Język mniejszości narodowej
– niemiecki
mgr Kornelia Scholz
mgr Joanna Palkiewicz
mgr Joanna Ardelli
mgr Karolina Kaniuczak

Język hiszpański
mgr Justyna Adamczyk

Historia
dr Joanna Mysiakowska – Lenart
mgr Aleksandra Sabat – Maj
mgr Agnieszka Buska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Biologia/Przyroda
mgr Bożena Nawrocka – Sapich
mgr Katarzyna Mróz
mgr Agnieszka Buska

Fizyka
mgr Bartosz Wiertelak

Geografia
mgr Aneta Okulus

Chemia
mgr Bożena Nawrocka – Sapich

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Mróz

Muzyka
mgr Łukasz Szuba

Plastyka
mgr Marta Suchecka

Technika
mgr Bartosz Wiertelak

Edukacja informatyczna / Informatyka
mgr Ewa Kucharska
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Joanna Patejuk
mgr Magdalena Aniszewska
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Małgorzata Domagała
mgr Katarzyna Siepak
mgr Jolanta Lisiecka
mgr Alicja Fikus
mgr Elżbieta Dąbrowska
mgr Edyta Traczewska
mgr Aleksandra Kozłowska

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Gudek
mgr Cyprian Jasiński
mgr Karolina Malitowska
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Krystian Lewicki
mgr Paweł Jendryca
mgr Sawa Jasińska
mgr Rafał Kowalczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grzegorz Pielak

Doradztwo zawodowe
mgr Joanna Palkiewicz

Biblioteka
mgr Maria Maciąg
mgr Aleksandra Sabat – Maj

Świetlica
kierownik: mgr Ewelina Brudkiewicz
mgr Anna Gudek
mgr Elżbieta Strzałkowska
mgr Alicja Fikus
mgr Stanisława Karpińska – Pipała
mgr Alicja Kopij – Jakubowska
mgr Agnieszka Niemczyk
mgr Katarzyna Siepak
mgr Dariusz Smagała
mgr Danuta Walasik
mgr Małgorzata Ratajczak
mgr Aleksandra Namysło
mgr Olga Wojtkiewicz
mgr Genowefa Kochman