Projekt „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO” – obszar II

nauka

Dyrektor Szkoły informuje o przystąpieniu do projektu  „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO” współfinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Regionalnego. Bliższe informacje o projekcie można uzyskać na stronie http://sn.rzpwe.opolskie.pl/
Jednocześnie zarządzeniem nr. 2/2016/2017 z dnia 10.10.2016r. wprowadzam regulamin udziału w projekcie, potrzebną dokumentację naborową i skład komisji rekrutacyjnej.
Szkolnym koordynatorem projektu jest Iwona Śrutwa.
W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w im. Księcia Jana Dobrego w Opolu odbywać się będą następujące zajęcia:

Kompetencje kluczowe:
Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne
Kompetencje informatyczne
Umiejętność uczenia się

Metody eksperymentu:
Nauki przyrodnicze

TIK:
Kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa i nauki programowania

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia indywidualne (psychoterapia, logopedyczne)

ZARZĄDZENIE NR 2/2016/2017

REGULAMIN UDZIAŁU NAUCZYCIELI W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE