„Lubimy czytać baśnie i legendy”

Okazuje się, że uczniowie klas czwartych bardzo chętnie czytają baśnie i legendy. Na lekcjach języka polskiego mieli okazję podzielić się wrażeniami na temat swoich ulubionych opowieści fantastycznych. Zaprezentowali je przed rówieśnikami w formie plakatów, opowiadań i reklam. Przeczytane utwory stały się dla nich inspiracją do napisania własnych baśni. Piękne plakaty, ciekawe reklamy oraz interesujące prace literackie znalazły swoje miejsce na szkolnych wystawach pt. „Lubimy czytać baśnie i legendy” oraz „Młodzi baśniopisarze”.