Lekcja informatyki w klasie 4B inna niż zwykle

W dniu 29.10.2019 r. w klasie 4B odbyła się specjalna lekcja informatyki, podczas której uczniowie poznawali tajniki budowy wewnętrznej komputera. Lekcję prowadził duet: tata Jacek i syn Jan Kądziel. Oprócz wyświetlanej podczas zajęć prezentacji o elementach komputera, uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych. Było oglądanie, dotykanie elementów, zadawanie pytań, ale również własnoręczne rozkładanie na części komputera i późniejsze jego składanie.
Bardzo dziękujemy panu Jackowi za przeprowadzone ciekawe zajęcia, a Jankowi za profesjonalną pomoc.