Konkurs Języka Niemieckiego w PLO 5 w Opolu

PLO nr V w Opolu po raz dziewiąty organizuje Konkurs Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opolu. W związku z reformą oświaty konkurs przeznaczony jest w tym roku dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych (szczególnie dla uczniów klas programowo najwyższych).

Etap szkolny – 01.03.2019 (45 minut) odbywa się w szkole macierzystej, czyli u nas w PSP 20.

Etap szkolny to 3 części (test leksykalno-gramatyczny, rozumienie tekstu czytanego oraz test sprawdzający wiedzę o krajach niemieckojęzycznych).

Do drugiego etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają w części pierwszej minimum 80% punktów.

Główna nagroda to symboliczny Puchar Dyrektora Zespołu Szkół, a ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy etapu finałowego potwierdzenie uczestnictwa.

Zgłoszenia do J. Palkiewicz do dnia 19.02.2019

Zapraszamy!