Konkurs „Czy znasz swój kraj?”

UWAGA!!!

Drugi etap konkursu „Czy znasz swój kraj?” odbędzie się w najbliższy piątek 05.10 2018 r. na lekcji 8 w sali 15.
Uroczysty finał konkursu zaplanowano na 22.10.2018 r. (poniedziałek) na lekcji 7 w sali 15.

Pytania konkursowe będą dotyczyły sprawdzenia wiedzy ucznia z zakresu geografii Polski (wcześniej przyrody), historii, wos-u, a także dziedzictwa kulturowego.

 

Proszę w przygotowaniach zwrócić uwagę na:

-granice lądowe i morskie Polski w różnych latach,
-znajomość najwyżej i najniżej położonych punktów Polski,
-znajomość krain geograficznych naszego kraju (fotografie),
-znajomość najważniejszych obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO,
– herbów miast wojewódzkich,
-polskich noblistów,
-orientacja na mapie Polski- województwa,
-parki narodowe,
-skala,
-najważniejsze informacje z dziejów historycznych Polski,
-polscy pisarze i ich najważniejsze dzieła.

Zapraszamy zgłoszonych uczniów do w/w konkursu

                                                                                                     Aneta Okulus i Aleksandra Sabat- Maj