Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3 Ferie zimowe 10-23 lutego 2020 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 -14 kwietnia 2020 r.
5 Egzamin ósmoklasisty 21-23 kwietnia 2020 r.
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
7 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.