Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia MEMiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia ENj z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2 Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3 Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

5 Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia 2019 r.– język polski

16 kwietnia 2019 r. – matematyka

17 kwietnia 2019 r.- język angielski

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN j z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7 Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).