Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

Dodatkowe dni wolne od pracy dydaktycznej:

2 listopada 2017 r.

2 stycznia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.