Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Ferie i długie  weekendy:

 

23 XII 2019 r. -31 XII 2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna 

10 II 2020 r. – 23 II 2020 r. – Ferie zimowe 

9 IV 2020 r. – 14 IV 2020 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dydaktycznej:
 

14 x 2019 r. – poniedziałek

                2-3 I 2020 r. – czwartek, piątek

                21-23 IV 2020 r. – egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

                12 VI 2020 r. – piątek