Informacja dotycząca rekrutacji do PSP 20 w Opolu

Szanowni Państwo,
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.
Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.
Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:
  1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
email: sekretariat@psp20.opole.pl
Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.
Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.