Informacja dla Rodziców/Opiekunów w sprawie zebrań klasowych

Informacja dla Rodziców/Opiekunów w sprawie zebrań klasowych

W związku z obecną sytuacją (COVID-19) ustalam kalendarz zebrań z Rodzicami/Opiekunami według harmonogramu:

 

Klasy I-III – 21.09.2020 r.

Klasy I – godz. 16.30

Klasy II – godz. 17.15

Klasy III – godz. 18.00


 

Klasy IV-V – 22.09.2020 r.

Klasy IV – godz. 16.30

Klasy V – godz. 17.15


 

Klasy VI – 23.09.2020 r.

Klasy VI – 16.30


 

Klasy VII-VIII – 24.09.2020 r.

Klasy VII – 16.30

Klasy VIII – 17.15

 

Przypominam o obowiązujących ogólnych zasadach dotyczących reżimu sanitarnego – noszeniu maseczki na terenie PSP nr 20.

Dyrektor
Dariusz Smagała