II miejsce w rankingu szkół podstawowych z Opola | 2021

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu zajęła II miejsce w rankingu szkół podstawowych tworzonym przez portal WaszaEdukacja.pl.

Ranking został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. Pod uwagę brane były wyniki egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki uczniów z olimpiad przedmiotowych.

W 2020 roku nasza szkoła również zdobyła II miejsce w rankingu. Wszystkim osobom zaangażowanym w ten sukces serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Ze szczegółowymi wynikami i metodologią portalu mogą się Państwo zapoznać na stronie: https://waszaedukacja.pl/ranking/opole/szkoly-podstawowe