Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

I półrocze

  • 13.09.2017r. Zebranie z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

           dla klas IV-VII godz. 17.45- 18.45

  • 11.10.2017r. Konsultacje z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

          dla klas IV-VII godz. 17.45

  • 15.11. 2017r. Konsultacje z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

          dla klas IV-VII godz. 17.45

  • 07.12.2017r. Zebranie z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

          dla klas IV-VII godz. 17.45

  • 10.01.2018r. Zebranie z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

         dla klas IV-VII godz. 17.45

 

II półrocze

  • 21.02. 2018r. Konsultacje z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

         dla klas IV-VII godz. 17.45

  • 21. 03. 2018r. Konsultacje z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

         dla klas IV-VII godz. 17.45

  • 18.04.2018r. Zebranie z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

          dla klas IV-VII godz. 17.45

  • 16.05.2018 r. Zebranie z rodzicami dla klas I-III godz. 16.30

         dla klas IV-VII godz. 17.45