Godziny zajęć lekcyjnych i przerw

 

Godziny lekcyjne Lp. Przerwy
1. 7.35 – 7.45
1. 7.45-8.30 2. 8.30 – 8.40
2. 8.40-9.25 3. 9.25 – 9.35
3. 9.35-10.20 4. 10.20 – 10.30
4. 10.30-11.15 5. Długa przerwa
11.15 – 11.30
5. 11.30-12.15 6. Długa przerwa
12.15 – 12.35
6. 12.35-13.20 7. Długa przerwa
13.20 – 13.35
7. 13.35-14.20 8. 14.20 – 14.30
8. 14.30-15.15 9. 15.15 – 15.25