Godziny zajęć lekcyjnych i przerw

 

Godziny lekcyjne Lp. Przerwy
1. 7.20 – 7.30
1. 7.30-8.15 2. 8.15 – 8.25
2. 8.25-9.10 3. 9.10 – 9.20
3. 9.20-10.05 4. 10.05 – 10.15
4. 10.15-11.00 5. Długa przerwa
11.00 – 11.15
5. 11.15-12.00 6. Długa przerwa
12.00 – 12.20
6. 12.20-13.05 7. Długa przerwa
13.05 – 13.20
7. 13.20-14.05 8. 14.05 – 14.15
8. 14.15-15.00 9. 15.00 – 15.10
9. 15.10 – 15.55