„Fascynujący świat książek”

Uczniowie klas Vb i Vc uczcili ŚWIĘTO KSIĄŻKI, biorąc udział w akcji, w której zachęcali swoich rówieśników do czytania poprzez prezentację wykonanych przez siebie plakatów i reklam promujących interesujące książki oraz czytelnictwo. Na motywach poznanych lektur opracowali planszowe gry dydaktyczne. Wzięli również udział w turniejach klasowych związanych z książką. Angażując się w działania popularyzujące literaturę piękną i czytelnictwo, udowodnili, że mają swoje „zainteresowania czytelnicze” i gotowi są je rozwijać.