Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

Informacje dotyczące Egzaminów Ósmoklasisty – https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
29 stycznia 2021
1. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol
30 grudnia 2020
1. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
Grudzień 2020
Wrzesień 2020
1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200901_E8_Inf.pdf
2. Komunikat  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf
3. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20200820_E8_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf
4. Komunikat  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2020/2021.