Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Smagała
Godzina konsultacji:

 

WICEDYREKTORZY

mgr Anna Gudek
Godzina konsultacji:

Dyżur:

 

mgr Agnieszka Ciepałek-Piec
Godzina konsultacji:

Dyżur: