Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Hebda – Kozłowska
Godzina konsultacji:
Środa 9.00 – 11.00

WICEDYREKTORZY
mgr Anna Gudek
Godzina konsultacji:
Środa 14.00 – 15.00

mgr Dariusz Smagała
Godzina konsultacji:
Środa 10.00 – 12.00