Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Smagała
Dyżur dyrektorski: Czwartek 14:00-16:00
W okresie wakacyjnym prosimy o uprzedni kontakt celem umówienia na spotkanie z Panem Dyrektorem.

 

WICEDYREKTORZY

mgr Anna Gudek

mgr Agnieszka Ciepałek-Piec