Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Hebda – Kozłowska
Godzina konsultacji:
Środa 9.00 – 11.00

 

WICEDYREKTORZY

mgr Anna Gudek
Godzina konsultacji:
Środa 14.00 – 15.00
Dyżur:
7.15 – 14.15

mgr Dariusz Smagała
Godzina konsultacji:
Środa 10.00 – 12.00
Dyżur:
8.15 – 15.15