Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Hebda – Kozłowska
Godzina konsultacji:
Środa 9.00 – 11.00

WICEDYREKTORZY
mgr Anna Gudek
Godzina konsultacji:
Środa 7.30 – 9.30

mgr Dariusz Smagała
Godzina konsultacji:
Środa 11.00 – 13.00