Podziękowanie dla wolontariuszy Dobrego

Serdecznie dziękujemy uczniom zaangażowanym w szkolny wolontariat, za wzorową postawę, otwartość na potrzeby innych, bezinteresowność oraz empatię. Zachęcamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.                                                                                                   Opiekunowie