Projekt polonistyczny realizowany przez nauczycieli języka polskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego otrzymał wyróżnienie Kuratorium Oświaty w Opolu

Miło nam poinformować, że projekt polonistyczny realizowany przez polonistów naszej szkoły w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” otrzymał wyróżnienie Kuratorium Oświaty w Opolu. Różnorodne działania Więcej …

SZKOŁA UCZESTNICZNY W PROJEKCIE „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”

nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 realizowany w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE Z ZAKRESU: KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH POPRZEZ: Więcej …

Projekt techniczno – informatyczny „Wykonanie planszowej gry dydaktycznej – Poznajemy znaki drogowe”

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas czwartych uczestniczyli w realizacji projektu techniczno – informatycznego „Wykonanie planszowej gry dydaktycznej – Poznajemy znaki drogowe” W ramach projektu uczniowie poznawali zagadnienia dotyczące zasad ruchu drogowego, wykonali gry dydaktyczne na temat znaków Więcej …