Biblioteka szkolna

mgr Stanisława Karpińska – Pipała

mgr Aleksandra Sabat Maj

godziny pracy:

poniedziałek 7.30 – 14.30
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 14.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.30

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkoły.

  2. Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres czterech tygodni.

  3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni uczniowie. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.

  4. Uczeń przygotowujący się do konkursu lub olimpiady ma prawo do wypożyczania jednorazowo większej ilości książek.

  5. Książkę należy szanować jako dobro społeczne.

  6. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

  7. W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić lub zwrócić inny egzemplarz zagubionego/zniszczonego tytułu.

  8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

  9. Pracownicy szkoły, z którymi rozwiązano umowę o pracę, są zobowiązani do uzyskania potwierdzenia zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.