Wytyczne dla osób powracających z Północnych Włoch

Link do strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego na której znajdują się informacje dotyczące postępowania z osobami powracającymi z Północnych Włoch (https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/). Link do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu (https://psseopole.pis.gov.pl/) na której umieszczane są aktualne wytyczne i informacje dotyczące Więcej …

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O KSIĘCIU JANIE DOBRYM – „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”.

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie wojewódzkim. Przedmiotem Konkursu jest życie i działalność Księcia Jana Dobrego oraz życie społeczeństwa opolskiego w okresie jego panowania. Dopuszczalne formy dla uczniów szkół podstawowych: Postać Księcia Jana Dobrego – Forma Więcej …