Akcja „BohaterOn” – żywa lekcja historii

O akcji „BohaterOn – włącz historię” informowaliśmy już wielokrotnie – o jej przesłaniu, realizacji, liście, który otrzymała nasza uczennica – Kamila Lipiec od powstańca, któremu wysłała swoje pozdrowienia. Okazało się, że akcja stała się żywą lekcją historii.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy list od rodziny Pana Andrzeja Wernica – powstańca warszawskiego, jednego z adresatów naszych życzeń. Krewni Pana Wernica poinformowali nas o śmierci zasłużonego bohatera Warszawy. Wzruszające słowa, które zostały skierowane do dziewcząt i chłopców naszej szkoły piszących pozdrowienia, podsumowane zostały słowami – przesłaniem: „Bądźcie dumni, że jesteście Polakami…”.

Do listu Rodzina dołączyła kserokopie artykułów autorstwa Pana Wernica dotyczące tematyki Powstania Warszawskiego oraz pocztówkę z podziękowaniami, życzeniami zdrowia, radości i długiego życia w szczęściu.

Apelujemy – jeśli tylko macie możliwość, słuchajcie, nagrywajcie i notujcie opowieści Waszych rodzin, przyjaciół, znajomych, którzy byli świadkami historii. To bardzo ważne – usłyszeć o wydarzeniach od ich uczestników.

My możemy obiecać, że na pewno w kolejnym roku szkolnym weźmiemy udział w kolejnej odsłonie akcji „BohaterOn – włącz historię”.

Koordynator projektu
Małgorzata Górka