X Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno – Informatyczny

W dniu 12 czerwca 2017r. odbył się w naszej szkole finał X Międzyszkolnego Konkursu Ekologiczno – Informatycznego pod hasłem „Jak chronić środowisko”. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV – VI opolskich szkół podstawowych.

W ramach konkursu uczniowie wykonali plakaty przy użyciu różnych programów graficznych przedstawiające współczesne zagrożenia związane z degradacją środowiska naturalnego i pomysły na działania proekologiczne. Wszystkie nadesłane prace charakteryzowały się wysokim poziomem wykonania.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki w konkursie:

Emilia Bartecka z klasy Vb – III miejsce w konkursie,

Kalina Nobis z klasy Vb – wyróżnienie,

Julia Lipnicka z klasy VIb – wyróżnienie.

Gratulujemy!

Koordynator konkursu:
Oszek Adam