UWAGA!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy PSP nr 20 w Opolu składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w sekretariacie szkoły do dnia 07.06.2017 r. (środa).   >>Potwierdzenie_woli_przyjecia_2017.pdf<<

Informacja!

Szanowni rodzice uczniów klas I-V. Informujemy, iż w sytuacji zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego podręcznika, należy go odkupić i zwrócić do szkolnej biblioteki do 19.06.2017 r.   Szczegółowych informacji  udziela biblioteka szkolna.